ING KUTHO MADHIOEN

Welcome di komunitas SMPN 2 Kota Madiun

SASMITA GAIB

Sampun kawiyak warananing jagad,

datan maleh hawujud pralampita

sakawit, Datan saget kadunungaken ing budi pra kawulo,

sabab handulu kahanan kamot ing sanepan

Pramila kawedar soho kagunggung sampun sadya kahanan dumadi

Kawiwitan padjajaran bumi kasaput bramantyaning

Sang hyang hanantobogo,mesu brata sampun badar

ing pasepening pratapan

Kadulu ing katebihan tindaknyo sang noto hanitih estitama

Katemah taksih karsa sesinglon rupa hambawur kawulo

Bumi loka taksih kebak ing waspa

Tanah djawi kalimput ing prahara

Lamun sadya piwulang luhur pra wasis datan kapidangetaken

Ajaran suci pra wiku lan ulama datan kaprungu sampun

Ujaring si gaplok sabdane pra wiku lan ulama

Datan maleh kuwawa hambasuh budi candolo

Ambeg angkoro datan saget kagondoli

Duh, jagat kuwasaning Gusti

Pra dasih kadya selo brakiti hamawur tetangisan

Katyoso saget kaprungu ing monco,

Lumarap ing waspa hanyaput sadya tentreming manah pra dasih

Ing wetan brang pernahe

Lumarap tapel wates gelang lan kuriphan

Bumi blumbangan bakale katrajang ing mayangkara

Nusa kembini bakalan hanglangut ing sepi

Rinakut dening agni soko yomani

Pra taruna gyo rangkut tumandang

Gugur gunung gyo sabiyantu

Lamun welas adedasar asih tanpa pamrih

Tumuju ing prasetyoning karahayoning bawono

Pralampita kasebat sampun, tutuping warso gyo kinanti

Gunggunging layon datan kapetung

Wusana kinaryo tumbal gyo hyang batara kala

Sinengker sampun lakuning jagad kadulu

Datan sadengah titah gyo purna mratelakaken kang dumugi

Lamun datan titah pujangkara kasihing Gusti

Mesti bakal katalumpen soho kasiku hamedar sasmitaning

alam sunyaluri kasebat sastra jendra hayuningrat

lamun taksih karsa ing pepemut

lamun taksih eling ing pepeling

lamun taksih setyotuhu mring piwulanging werda suci

lamun taksih kadunungan cahyaning Gusti

mrih rahayu ing tindak dumugi

tansah emut sasmitaning kang simandi

tutup babagan hawa sanga ,mesu budi olah semedi

tansah manuwun pangayoman saking Gusti

tansah waspada mring lakuning tirta

ubaling agni angkara

laju kiprahipun bayu bakale gyo hamikut bebanten dumugi

wadya bala bregasakan gyo kembul bujana handra wina

handulu waspa soho panandaning pra kawulo

wong tua kang kecalan atmojo

kanoman podo  liwung kapengat dening asmara

Rerantaning bocah kang katilar wong tuwo dadi kunarpo

Eling den eling…….

Gelar sepapan barisaning pra lampor hambrakut kidul pernahe

Padjajaran bumi pinangko pambukaning pepemut

Tutuping warso pinangka madyaning lampah nampi pacobi

Lamun taksih kadunungan daya iman sejati bakale adoh ing bilahi

Tapel wates gelang, kuriphan lumeret wetan bumi Blumbangan

Jinangka Nusa Kembini bakale kapiran ing bilahi

Bumi Klungkung manggih rahayu

Kalis ing rubedo, kalis ing bebendu

Wusananing oncating Sang kala, katitik ing pucuking Sapta renggo

Sang Nata gyo jumangkah, nungkulaken kyai sidem kayom

Pinayungan  songgsong tunggul naga, kaderekaken sang Ismoyo

Gyo luwar sadya panandhang, Oncat kapracondang pra wadya begasaan

Gyo sumingkir podo tinggal glanggang

Kasoran pamoring sang nata

Bumi djawi rahayu kinanti ing dumugi

Lamun katumbalan iklhas ing budi

Gyo bali minturut dawuh soho piwulang ing werda suci

Sakawit sadya puniko hamung kinaryo hangunduh wohing pakarti

Tansah ngunjuk syukur mring Ilahi

Saperlu rahayu awak mami

Sabab tanpo rowang sanak kadang bakale ngrewangi

Manowo taksih nandang pacobi

Hamung Iman soho setyo ing janji

Mring dawuhing guru sejati bakale bisa

Wujudake manunggaling kawula Gusti

Inggih puniko margi ingkang bakale nyentosani

Advertisements

September 10, 2009 - Posted by | Rubrik bebas

1 Comment »

  1. maksud’e apa pak?

    Comment by gatut | October 20, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: